Validér ble etablert som et resultat av at flere nettselskaper besluttet å gå sammen om felles anskaffelse og drift av AMS (automatiske strømmålere) i 2013. I dag er Validér seks ansatte og ansvarlig for å drifte og overvåke AMS-målere og nødvendig infrastruktur for 19 nettselskaper. Validér samler inn og behandler om lag 88 millioner verdier hver dag fra 840.000 målepunkter. Selskapet jobber kontinuerlig for å sikre en stabil og sikker tjenesteleveranse til en så lav kostnad som mulig for kundene.

Validér har utviklet løsninger for overvåking og kontroll av infrastruktur og integrasjoner, både for eget og nettselskapenes bruk. Ikke minst gir AMS data som gjøres løpende tilgjengelig for nettselskapene, og via Validér DASHBORD, en unik anledning til å avdekke og behandle eventuelle feil og mangler i distribusjonsnettet.

VÅRE EIERE

Antall målepunkter med aktiv eksport fra Validér per Mai 2024

VÅRT TEAM

Thomas Thiis

Daglig leder

Henning D Stenseth

Operativ leder

Olav Vikøren

Teknisk ansvarlig

Bjarte Kristiansen

Applikasjonsforvalter

Odne Stenseth

Teknisk Konsulent/Utvikler

Jonas Thiis

Teknisk konsulent

® VALIDÉR AS - Alle rettigheter