AMS avverget brann hos nettkunde

Den siste tiden har norske medier skrevet mye om de nye AMS-målerne og hvordan dette vil påvirke kundenes hverdag. Det som derimot ikke har vært særlig omtalt er de nye og spennende mulighetene knyttet til blant annet spenningsanalyser og jordfeildeteksjon. Validér benytter avanserte algoritmer for å analysere store mengder data fra 780 000 automatiske strømmålere på vegne av 25 norske nettselskap.

2cQApril 2018

Powel og Validér når en ny milepæl i sitt samarbeid med leveranse av sentralsystemet

Powel fullfører levering av sentralsystemet til Validér og avslutter dermed et 30-måneders langt prosjekt. Alle leveranser av sentralsystemet er sluttført og godkjent og går nå inn i prøvedrift.

Det var i mai 2014 at Powel og Validér signerte en strategisk avtale som skulle skape Norges største plattform for håndtering av smarte målere.

Les mer
21 Oktober 2016

Validér's Sentralsystem er nå sertifisert som EDI/Proxy-system i kombinasjon med kundeinformasjonssystemene Elwin og Change.

Sertifisering ble gjennomført med iherdig innsats fra systemleverandørene Powel, Enoro og CGI Norge.

30 september 2016

Ny programsjef for Norges største AMS-samarbeid

Hans Terje Ylvisåker (BKK Nett) trer av som programsjef for Norges største AMS-samarbeid, SORIA, og overlater roret til Thomas Thiis, daglig leder i Validér

Les mer
12 september 2016

Com4 og Atea valgt som leverandør for mobilkommunikasjon

Atea, med Com4 som underleverandør, har inngått en avtale med Validér om å levere mobile kommunikasjonstjenester. Avtalen har en varighet på to år med opsjon på ytterligere to år, og har en estimert årlig verdi på rundt 13.5 millioner kroner.

Les hele pressemeldingen her

26 mai 2016

SORIA deler ut oppdrag for 1.4 milliarder

Nettselskapene i SORIA-samarbeidet har signert avtale med Nuri Telecom LtD (Nuri) om kjøp av kommunikasjonsutstyr og automatiske strømmålere til over 700 000 kunder. Avtalen har en verdi på rundt 600 millioner kroner.

Samtidig er det inngått montasjeavtaler med Eltel Networks AS, Ringeriks-Kraft Service AS og OneCo Technologies AS for 800 millioner kroner.

Les mer
21 Desember 2015

29 blir 27

Nordlandsnett AS kjøper Rødøy-Lurøy Kraftverk AS' nettvirksomhet Nordlandsnett AS (Nordlandsnett) og Rødøy-Lurøy Kraftverk AS (RLK) har inngått avtale om overdragelse av RLKs nettvirksomhet til Nordlandsnett. RLKs nettvirksomhet vil bli fullt ut integrert i Nordlandsnett med virkning fra 1. januar 2016.

Les mer
1 Januar 2016

Vi utvider staben med 2 nye medarbeiderel

Selskapets pågående og nye prosjekter krever mer av oss og i august utvider vi staben med ytterligere to engasjerte og dyktige medarbeidere.

Selskapets tjenesteleveranser til våre kunder er under stadig utvikling og vi går nå inn i en fase hvor testing og idriftsetting av Sentralsystemet vil være krevende.

Med Bjarte Kristiansen og Aleksander Pedersen med på laget vil vi være godt rustet og vi ønsker dem velkommen til en spennende reise!

1 august 2015

Første leveranse fra Powel

Torsdag 5. mars nådde Validér en viktig milepæl når Powel gjennomførte en omfattende demonstrasjon av Sentralsystemets viktigste komponenter. Demo 3 ble gjennomført hos Validér på deres egen maskinpark og gjennom en hel dag ble en rekke driftsrelaterte scenarier presentert.

Les mer
5 mars 2015

Satte SORIA på Europakartet

Under European Utility Week i Amsterdam i begynnelsen av november trakk SORIA stappfullt hus da alliansen presenterte sin AMS-forespørsel for representanter fra den internasjonale leverandør- industrien

Les mer
18 november 2014

Validér passerer 700.000 nettkunder

Generalforsamlingen i Validér AS vedtok 24. oktober å invitere Selbu Energiverk AS, Rødøy-Lurøy Kraftverk AS, Lofotkraft AS og Vesterålskraft Nett AS til å tegne aksjer i Validér.

Gjennom sitt eierskap vil nett- selskapene benytte Validér sin driftsløsning for AMS og Validér befester med dette ytterligere sin posisjon som foretrukket tjenesteleverandør.

Les mer
27 oktober 2014

Norges største AMS-samarbeid

I alt 11 nettselskap på Vestlandet, Trøndelag og Nord-Norge, med til sammen ca. 700.000 nettkunder, skal samarbeide om innføring av smart strøm (AMS).

Dermed er Norges største samarbeid om anskaffelse, montasje og drift av nye automatiske strømmålere en realitet.

Les mer
4 juli 2014

Validér velger Powel

Validér og Powel tegner omfattende strategisk avtale - skaper Norges største plattform for håndtering av smarte målere.

Validér AS, en tjenesteleverandør grunnlagt av 21 nettselskap på Vestlandet, har ingått en strategisk avtale med Powel AS, en leverandør av programvareløsninger og tjenester innenfor energibransjen og kommunal sektor.

Les mer
13 mai 2014