Validér velger Powel

Publisert av ØYSTEIN ØKLAND

Validér og Powel tegner omfattende strategisk avtale - skaper Norges største plattform for håndtering av smarte målere.

Med en overgang til timesmålte verdier fra og med 2019 tilsvarer dette for Validér sine kunder om lag 6 milliarder måleverdier per år mot ca. fire millioner per år i dag.

Plattformens fleksibilitet gjør det mulig å utvide den fortløpende både i forhold til størrelse og funksjonalitet. I starten håndterer løsningen 400 000 målepunkter og 21 nettselskap.

Bergen og Trondheim, 13 mai, 2014: Validér AS, en tjenesteleverandør grunnlagt av 21 nettselskap på Vestlandet, har ingått en strategisk avtale med Powel AS, en leverandør av programvareløsninger og tjenester innenfor energibransjen og kommunal sektor. Kontrakten innebærer at Powel vil levere og implementere en IT plattform sammen med sine underleverandører Oracle og e-vita. Denne gjør det mulig for Validér å vokse til Norges hittil største leverandør av tjenester for smart målere (AMS). Innledningsvis omfatter løsningen 400 000 målepunkter.

Jeg har store forventninger til sentralsystemet og ikke minst til Powel som hovedleverandør og samarbeidspartner i årene som kommer. Jeg er overbevist om at vi vil kunne tilby en kostnadseffektiv og sikker drift av AMS for våre eksisterende, og fremtidige, eiere og kunder.

Thomas Thiis

Daglig leder - Validér AS


Betydelig effektivisering av eksisterende og nye prosesser


Gjennom innføringen av smarte målere eller AMS vil strømkunder i Norge få registrert strømforbruket sitt med en nøyaktighet på en time eller mindre. Datainnsamling og styring av målere skjer gjennom løsningen Powel ELIN som er designet for automatiserte prosesser, samt overvåkning av drift og feilsituasjoner i strømnettet. Utover ren innsamling av måleverdier samler systemet også inn data rundt hendelser i strømmålere, kommunikasjonen eller el-nettet, samt at datakvaliteten forbedres og avvik håndteres automatisk. Gjennom dette vil nettselskapene ha mulighet til å motta data av sterkt forbedret kvalitet, noe som vil medføre stort forbedringspotensiale for planlegging, drift og vedlikehold av lavspentnettet.

Fremtidsrettet konsept


Som en markedsleder innenfor programvareløsninger for smarte nett (Smart Grids) og smarte målere (Smart Metering) støtter Powel og sine løsninger et bredt utvalg av målertyper og kommunikasjonsteknologier – noe som vil være sentralt for suksessen av Validér sitt konsept. Løsningen støtter AMS prosesser uavhengig av målerleverandør eller kommunikasjonsprotokoll. På denne måten sikrer Powel fleksibiliteten som kreves for en vellykket og sikker håndtering av et så stort prosjekt, både nå og i framtiden.

Validérs konsept - den sentrale tjenesteplattformen


Validér kommer til å leverere tjenester som effektiviserer og sikrer prosesser relatert til smarte strømmålere og anvender til dette formålet Powels løsning for innsamling, prosessering og analyse av målerdata. Selskapet vil implementere og støtte integrasjon av Sentralsystemet med elhub.no og nettselskapene, med kundeinformasjonssystemer (KIS) og nettinformasjonssystemer (NIS).

Løsningen fra Powel gjør at vi kan håndtere hele prosessen fra datainnsamling og validering av måledata til avvikshåndtering og konfigurering av hendelser og alarmer gjennom samme plattform. Dette gjør det mulig for oss å effektivisere våre prosesser og tjenester. Dessuten er vi imponert over de topp referanser som Powel var i stand til å gi fra andre storskala implementeringer i Europa

Thomas Thiis

Daglig leder - Validér AS


For Powel er kontrakten en viktig milepæl i sitt hjemmemarket.


Når målesystemer blir mer og mer intelligente, vises det at foretak som Validér i økende omfang ser potensialet i å tilby nye og effektive tjenester basert på de mulighetene som fleksible og åpne løsninger kan gi. Det er mye som skjer på dette området for øyeblikket, og vi er glade for å se at Norge viser vei

Bård Benum

CEO - Powel AS


Fakta om løsningen:


Innenfor rammen av denne kontrakten, vil Powel implementere løsningene Powel ELIN og Powel MOBI for å forvalte og drifte et minimum av 400.000 målepunkter i samsvar med norske krav for avanserte måle- og styresystemer (AMS). Systemet vil benytte Oracle Exadata og Exalogic som plattform for database/mellomvare og håndtering av sikkerhet, samt programvaren iKnowBase fra underleverandøren e-vita for BPM funksjonalitet. I tillegg vil Powel benytte seg av verdensledende GIS verktøy ArcGIS for å muliggjøre kartbasert analyse og avvikshåndtering. Løsningen vil tilføre betydelig verdi ved å automatisere prosesser og integrasjoner med både nettselskaper og kommende elhub.no.

Om Powel


Powel AS har sitt hovedkontor i Trondheim, og leverer forretningskritiske softwareløsninger og tilknyttede tjenester spesialtilpasset for å hjelpe energiselskap og offentlige virksomheter med bedre arbeidsprosesser og servicekvalitet. Selskapet er markedsledende innen softwareløsninger for forvaltning og drift av kraftnett og planlegging av vann kraftproduksjon, og har dermed et unikt utgangspunkt for å tilby eksperthjelp innen utviklings- og rådgivningstjenester. Powel er et privateid selskap grunnlagt i 1996, og har i dag over 300 ansatte. For mer informasjon, besøk www.powel.no.

Om Validér


Validér AS ble etablert i juni 2013 av syv nettselskaper som utgjør www.Vestlandsalliansen.no) og ytterligere 14 nettselskaper på Vestlandet gikk inn som eiere i desember 2013. Validér AS vil fungere som tjenesteleverandør for sine eiere og vil forvalte og drifte sentralsystemet for innsamling og behandling av all måledata. Selskapet vil bidra til å integrere sentralsystemet mot nettselskapenes ERP-systemer. Validér AS vil støtte og drifte de nødvendige grensesnittene til den fremtidige nasjonale Elhub - www.elhub.no.