Norges største AMS-samarbeid

Publisert av Thomas Thiis

I alt 11 nettselskap på Vestlandet, Trøndelag og Nord-Norge, med til sammen ca. 700.000 nettkunder, skal samarbeide om innføring av smart strøm (AMS). Dermed er Norges største samarbeid om anskaffelse, montasje og drift av nye automatiske strømmålere en realitet.

Nettselskapene BKK Nett, Haugaland Kraft, Helgeland Kraft, Nordlandsnett, NTE Nett, SFE Nett, SKL Nett, Sognekraft, Sunnfjord Energi, TrønderEnergi Nett og Varanger KraftNett har nylig undertegnet en samarbeidsavtale om felles innføring og drift av AMS. I tillegg til disse 11 er ytterligere 14 nettselskap tilknyttet samarbeidet. Totalt utgjør denne smart strøm alliansen ca 700.000 nettkunder.

Det er liten tvil om at dette er og blir et utfordrende prosjekt, men med god tilgang på ressurser og unik kompetanse fra deltakende selskap er jeg sikker på at dette samarbeidsprosjektet vil lykkes. Gjennom denne nye alliansen av nettselskap viser vi både vilje og evne til samarbeid som i flere sammenhenger trekkes frem som suksessfaktor for fremtidig drift av strømnettet.

Hans Terje Ylvisåker

Programsjef i smart strøm i Vestlandsalliansen (SiV)


Det felleseide driftsselskapet Validér skal forvalte og drifte sentralsystemet for innsamling og behandling av alle måledata fra de nye automatiske strømmålerne som de 25 samarbeidende nettselskapene skal ha installert hos kundene sine innen 1.1. 2019.

Samarbeidet forventes å gi betydelige gevinster i reduserte investeringskostnader og ikke minst reduserte årlige driftskostnader sammenlignet med separat drift.

Etableringen av et eget driftsselskap og måten selskapene i Vestlandsalliansen har samarbeidet på gjorde det naturlig for TrønderEnergi Nett å utrede muligheten for å ta del i samarbeidet. Vi ser tydelige skalafordeler ved å gå sammen om felles innføring og drift, sier Bård Olav Uthus, administrerende direktør i TrønderEnergi Nett.