Validér passerer 700.000 nettkunder

Publisert av Thomas Thiis

Generalforsamlingen i Validér AS vedtok 24. oktober å invitere Selbu Energiverk AS, Rødøy-Lurøy Kraftverk AS, Lofotkraft AS og Vesterålskraft Nett AS til å tegne aksjer i Validér. Gjennom sitt eierskap vil nettselskapene benytte Validér sin driftsløsning for AMS og Validér befester med dette ytterligere sin posisjon som foretrukket tjenesteleverandør.

Med en overgang til timesmålte verdier fra og med 2019 tilsvarer dette for Validér sine kunder om lag 6 milliarder måleverdier per år mot ca. fire millioner per år i dag.

Bergen og Trondheim, 13 mai, 2014: Validér AS, en tjenesteleverandør grunnlagt av 21 nettselskap på Vestlandet, har ingått en strategisk avtale med Powel AS, en leverandør av programvareløsninger og tjenester innenfor energibransjen og kommunal sektor. Kontrakten innebærer at Powel vil levere og implementere en IT plattform sammen med sine underleverandører Oracle og e-vita. Denne gjør det mulig for Validér å vokse til Norges hittil største leverandør av tjenester for smart målere (AMS). Innledningsvis omfatter løsningen 400 000 målepunkter.

Validér skal sikre en fremtidsrettet og kostnadseffektiv drift av AMS. Vi har som mål om å levere landets laveste driftskostnad pr. måler i 2019, noe som også innebærer også en ambisjon om å ha laveste feilprosent i målerdatabehandling pr målepunkt.

Thomas Thiis

Daglig leder - Validér AS