Første leveranse fra Powel.

Publisert av THOMAS THIIS

Torsdag 5. mars nådde Validér en viktig milepæl når Powel gjennomførte en omfattende demonstrasjon av Sentralsystemets viktigste komponenter. Demo 3 ble gjennomført hos Validér på deres egen maskinpark, og gjennom en hel dag ble en rekke driftsrelaterte scenarier presentert.

Det er første gang Validér blir presentert for samspillet innad i Sentralsystemet. - Etter måneder med dokumentgjennomgang er det kjekt å endelig bli presentert for et produkt som nærmer seg ferdigstillelse.

Henning D Stenseth

IKT ansvarlig


Validér har de siste månedene brukt mye tid på å sikre at det utvikles testprosedyrer som verifiserer samtlige funksjonelle krav slik de er fremsatt i kontrakten, både hver for seg og sammensatt.

Validér har gjennom kontrakten med Powel anskaffet ti testmålere som kommuniserer med Sentralsystemet via IP for test og verifikasjon. Disse vil i etterkant bli benyttet for å verifisere nødvendige integrasjoner mot de 29 samarbeidende nettselskap, og på sikt vil de bli erstattet av de endelig valgte målere.

– Å se systemet for første gang gir oss ekstra motivasjon til det videre arbeid med å teste og idriftsette systemet sammen med nettselskapene i SORIA.

Olav Vikøren

Rådgiver


Sentralsystemet består av et innsamlingssystem (Powel Elin), et avvikshåndteringssystem (MOBI Exception Manager), et overvåkningssystem (MOBI Monitoring) og ikke minst en avansert integrasjon mellom disse. Videre vil hvert enkelt nettselskap ha tilgang til integrasjoner samt en portalløsning for overvåkning av egne AMS-målere og manuell innlegging av planlagt og uforutsett aktivitet i nettet.

Sentralsystemet kjører nå på selskapets egen maskinpark bestående av en Exalogic- og Exadata fra Oracle. BKK IT tegnet høsten 2014 en avtale med Validér for nødvendig drift og vedlikehold av maskinene. – Vi har hatt noen utfordringer underveis, og BKK IT har vært en meget viktig bidragsyter til å få systemet opp å gå, avslutter Stenseth.