SORIA deler ut oppdrag for 1.4 milliarder

Publisert av Jørgen Steffensen

Fremtidsrettet og fleksibel løsning


Resultatet er en fremtidsrettet og fleksibel løsning som kommer kundene, nettselskapene og samfunnet til gode.

NURI hadde totalt sett det beste tilbudet. Selskapet leverer løsninger som er basert på de mest moderne standardene for trådløs kommunikasjon. Kommunikasjonsløsningen er også blant de mest effektive som finnes på markedet og er samtidig kompatibel med alle typer målere, noe som kommer kundene til gode. I tillegg er det en av de beste løsningene for datasikkerhet.

Koreanske Nuri Telecom har et nært samarbeid med det anerkjente forskningsmiljøet ETRI, som har vært ett av de førende miljøene i 4G-utviklingen, og kommunikasjonsløsningen SORIA-samarbeidet har valgt er blant annet basert på ETRI-teknologi.

Med valget av Nuri har vi tenkt nytt og gått utenom de tradisjonelle leverandørmiljøene for å imøtekomme våre krav til en fremtidsrettet og sikker løsning, sier Ylvisåker.

Selve måleren produseres av danske Kamstrup. Selskapet leverer avanserte målere som er godt tilpasset forholdene i det norske strømnettet. Kamstrup er underleverandør til Nuri Telecom.

Montasjeleverandører med kunden i fokus


Montasjeleverandørene skal besøke over 700.000 nettkunder i våre områder, og nettselskapenes omdømme ligger bokstavelig talt i leverandørenes hender i denne delen av prosessen. Derfor har det vært svært viktig å velge leverandører som opptrer på en god måte og gir kunden en positiv opplevelse, sier Ylvisåker.

Eltel Networks, Ringeriks- Kraft Service og OneCo hadde totalt sett de mest økonomisk fordelaktige tilbudene for de enkelte områdene.

Fordeler for nettkundene


Myndighetene har bestemt at alle nettkunder skal få nye automatiske strømmålere. Disse målerne vil erstatte dagens analoge strømmålere og skal installeres hos alle husstander innen 2019.

Automatiske strømmålere vil gjøre det enklere for kunden, som slipper å lese av strømmen. Det blir også tryggere for kunden, ettersom nettselskapet får bedre informasjon ved strømbrudd og kan rette feil raskere. Kunden vil i tillegg få bedre og mer detaljert oversikt over strømforbruket. Måleren registrerer kontinuerlig kundens strømforbruk og kan om ønskelig kobles opp mot energistyringssystemer. Kunder av nettselskaper i SORIA-samarbeidet vil stå fritt til å velge leverandør av denne typen tilleggsutstyr.

Vi ønsker at kundene fritt skal kunne velge utstyrsleverandør av slike tjenester, og har derfor valgt en åpen og standardisert løsning for våre nettkunder. Vi mener en åpen løsning er til det beste for kunden med tanke på at måleren skal kunne snakke med ulike systemer fra ulike leverandører i fremtidens smarte hjem.

Nye målere gjør det enklere, tryggere og smartere å være strømkunde. I tillegg får vi en langt mer effektiv bruk og drift av kraftnettet, som gjør at vi kan spare store investeringer. Selskaper som har vært tidlig ute med smarte målere, har allerede sett slike gevinster.

Hans Terje Ylvisåker

Programsjef SORIA


Utrullingen starter i 2016


SORIA starter pilotutrulling i enkelte områder sommer 2016, med påfølgende oppstart for hovedutrulling på høsten samme år.