Powel og Validér når en ny milepæl i sitt samarbeid med leveranse av sentralsystemet

Publisert av Karin Modig

Powel fullfører levering av sentralsystemet til Validér og avslutter dermed et 30-måneders langt prosjekt. Alle leveranser av sentralsystemet er sluttført og godkjent og går nå inn i prøvedrift.


Det var i mai 2014 at Powel og Validér signerte en strategisk avtale som skulle skape Norges største plattform for håndtering av smarte målere. I henhold til kontrakten har Powel nå implementert IT-plattformen som gjør det mulig for Validér å bli Norges hittil største leverandør av tjenester for smarte målere (AMS). Løsningen omfattet ved oppstart 400.000 målepunkter, men i løpet av perioden har nye selskaper kommet til og løsningen i dag er satt opp for inntil 750.000 målepunkter altså cirka 25% av alle AMS målere i Norge.

Powel har levert løsninger for å forvalte og drifte målepunktene i samsvar med norske krav for avanserte måle- og styresystemer. Driftsselskapet Validér er nå klare til å levere tjenester som effektiviserer og sikrer prosesser relatert til smarte strømmålere, og til dette vil de anvende Powels løsninger for innsamling, prosessering og analyse av målerdata.

Prosessen fra kontraktsignering i mai 2014 og frem til endelig godkjenning har vært omfattende for alle parter. Det har vært gjennomført flere runder med akseptansetester i tillegg til svært omfattende testing av alle komponenter av løsningen i egen regi. Validér har hatt stort fokus på at alle krav skal være testet og verifisert, samt at løsningen har både god funksjonalitet og utbyggingsmuligheter. De siste månedene av prosjektet har blitt benyttet til å sikre best mulig kvalitet og forbedret funksjonalitet.

Dette prosjektet har involvert mye kompetanse, fra Powels utviklere, fra Validér og fra underleverandører. Rundt 20 personer i Powel har jobbet på dette prosjektet og vi har utnyttet vår fagkompetanse i fire land til det fulle. Gjennom ekspansjon de siste årene har vi tillegnet oss utviklingskompetanse på blant annet Esri og Oracle teknologi som har muliggjort dette svært krevende prosjektet.

Kjell Sivertsen

VP Project Management - Powel


Sentralsystemet leveres med moduler for innsamling og håndtering av målerverdier, et avvikssystem som analyserer hendelser i nettet og skaper tilhørende avviksoppdrag, samt en grafisk kartløsning som gir et helhetlig bilde av driften av AMS-systemet med fokus på tilstander, hendelser, relasjoner som er aktuelle i nå-tilstanden og oppgaver knyttet til hendelser i AMS-systemet.

Sentralsystemet har fått godkjent Elhub-sertifisering i kombinasjon med både Elwin og Customer. Systemleverandørene Enoro og CGI Norge har dermed kjørt sine KIS-systemer via sentralsystemet for de markedsprosesser som støttes av disse.

At prosjektet og vi som kunde til tider nok har blitt opplevd som krevende tar vi som et bevis på at vi har gjort noen riktige valg underveis. Jeg er sikker på at det vil komme både Powel og produktene til gode. Tett oppfølging og god dialog har vært viktig for å komme dit vi er i dag

Henning D Stenseth

Operativ leder - Validér


Jeg ser fram til å se sentralsystemet i produksjon under den forestående piloten. Videre gleder jeg meg til å presentere løsningen for samtlige nettselskap i SORIA

Thomas Thiis

Programsjef SORIA og Daglig leder Validér


Powels sentralsystem er bygd rundt eksisterende løsninger ELIN og MOBI. Powel skal nå bidra med kompetanseoverføring og støtte i de neste fasene av prosjektet.