Norges største AMS-samarbeid starter installasjon av 700 000 målere

Publisert av Jørgen Steffensen

Første måler er installert


Den første automatiske strømmåleren er nå satt opp ute hos en nettkunde, og de første måleverdiene er overført til nettselskapet. Dette markerer en stor milepæl for SORIA-samarbeidet og er et resultat av omfattende planlegging og tilrettelegging.

Måler og kommunikasjonsløsning er grundig testet i labmiljø med gode resultater. For å sikre at alle systemer og integrasjoner fungerer som ønsket, har nettselskapene nå startet utrullingen hos et begrenset antall kunder i Bergen, Trondheim, Haugesund, og Skånevik. Haugaland Kraft Nett er først ut og monterte den første måleren i nærheten av Haugesund mandag denne uken. I løpet av uken starter også utrullingen for BKK Nett, TrønderEnergi Nett og Skånevik Ølen Kraftlag.

Energibransjen er på vei inn i en digital hverdag, og den automatiske strømmåleren er en svært viktig brikke i utviklingen av fremtidens strømnett. Denne teknologiske utviklingen kommer kunden, nettselskapet og samfunnet generelt til gode.

Thor André Berg

Nettdirektør i BKK

Pilot og ytterligere testing vil pågå frem til februar/mars neste år og endelig utrulling vil starte med en gradvis opptrapping fra påsketider. – Det er et tett løp, men vi forventer å være ferdig med installasjon av de automatiske strømmålerne innen 1.1.2019

Fremtidsrettet teknologi


For et år siden inngikk nettselskapene i SORIA-samarbeidet en avtale med koreanske Nuri Telecom LtD (Nuri) om kjøp av kommunikasjonsutstyr og automatiske strømmålere. I dag startet piloten som involverer 1000 nettkunder.

Vi gjorde et modig valg når vi gikk utenom de tradisjonelle leverandørmiljøene og endte til slutt med en kommunikasjonsleverandør fra Sør-Korea som hovedleverandør av AMS. Kommunikasjonsløsningen er blant de mest effektive som finnes på markedet og er samtidig kompatibel med alle typer målere, noe som kommer nettselskapene og kundene til gode. I tillegg har teknologien en av de beste løsningene for datasikkerhet

Thomas Thiis

Programsjef SORIA og Daglig leder Validér

Måleren leveres av det kinesiske teknologiselskapet Shenzhen Kaifa Technology Co., Ltd. (Kaifa). Produksjon av automatiske målere er en del av Kaifas kjernevirksomhet, og selskapet er hovedleverandør i en rekke utrullinger av automatiske strømmålere globalt.

Tilrettelagt for fremtidens smart-hjem løsninger


Måleren registrerer kontinuerlig kundens strømforbruk og kan om ønskelig kobles opp mot energistyringssystemer. Kunder av nettselskapene i SORIA-samarbeidet vil stå fritt til å velge leverandør av denne typen tilleggsutstyr. - Vi ønsker at kundene fritt skal kunne velge utstyrsleverandør av slike tjenester, og har derfor valgt en åpen og standardisert løsning for våre nettkunder. Vi mener en åpen løsning er til det beste for kunden med tanke på at måleren skal kunne snakke med ulike systemer fra ulike leverandører i fremtidens smarte hjem