Thomas Thiis

Programsjef SORIA og Daglig leder Validér

Henning D Stenseth

Operativ leder, senior rådgiver

Olav Vikøren

Teknisk ansvarlig, spesialrådgiver

Bjarte Kristiansen

Applikasjonsforvalter, rådgiver

Marianne Sivertsen

Konsulent, brukerstøtte

Marius Grøtte

Teknisk konsulent

Eirikur Emilsson

Teknisk konsulent

Haino Melin/

Teknisk konsulent