"Gåsehud" - reklamefilm for Trønderenergi

Vesterålskraft - Strømmen skal fram

BKK - Paul og Sigbjørn

Ung prosjektingeniør med stort ansvar i Sunnfjord Energi

Et glimt fra arbeidet med å bygge ny 132 kV luftledning, Sture - Kollsnes