Sognekraft AS, Synfaring Njøs-Dragsvik

Et glimt fra arbeidet med å bygge ny 132 kV luftledning, Sture - Kollsnes

Varangerkraft

Helgelandskraft Profil 2011